KẾT QUẢ CHỌN TÁC PHẨM TRIỂN LÃM

BAN GIÁM KHẢO

- Ông Lê Minh Tân, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy
- Ông Bùi Hỏa Tiễn, Trưởng ban Sáng tác Triển lãm Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam
- Ông Nguyễn Dần, Phó chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam
- Ông Chu Việt Bắc, Nhiếp ảnh gia, Hội viên Hội VHNT tỉnh Hà Giang
- Ông Chu Minh Quang, Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch huyện

THỂ LỆ

- Quảng bá các hoạt động xúc tiến, du lịch huyện Mèo Vạc, nâng cao nhận thức của cộng đồng về du lịch thông qua các hình ảnh đẹp phản ánh về mảnh đất và con người Mèo Vạc, các giá trị văn hóa, giá trị địa chất.
- Tôn vinh các tác giả, các đơn vị, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhiếp ảnh đã đóng góp trong việc truyền tải các hình ảnh đẹp về huyện Mèo Vạc.

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 171 tác giả, 32 tỉnh/thành và 884 tác phẩm

BAN GIÁM KHẢO

- Ông Lê Minh Tân, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy
- Ông Bùi Hỏa Tiễn, Trưởng ban Sáng tác Triển lãm Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam
- Ông Nguyễn Dần, Phó chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam
- Ông Chu Việt Bắc, Nhiếp ảnh gia, Hội viên Hội VHNT tỉnh Hà Giang
- Ông Chu Minh Quang, Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch huyện

THỂ LỆ

- Quảng bá các hoạt động xúc tiến, du lịch huyện Mèo Vạc, nâng cao nhận thức của cộng đồng về du lịch thông qua các hình ảnh đẹp phản ánh về mảnh đất và con người Mèo Vạc, các giá trị văn hóa, giá trị địa chất.
- Tôn vinh các tác giả, các đơn vị, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhiếp ảnh đã đóng góp trong việc truyền tải các hình ảnh đẹp về huyện Mèo Vạc.