DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

37

Quách Ngọc Dũng

Hưng Yên

1

38

Nguyễn Việt Hồng

Hà Nội

10

39

Phạm Hưởng

Hà Giang

6

40

Ngô Thị Thúy

TP HCM

0

41

Đinh Hữu Ngợt

Bà Rịa - Vũng Tàu

4

42

Minh Tan Nguyen

TP HCM

0

43

Nguyễn Thái An

Bà Rịa - Vũng Tàu

1

44

Bùi Thái Hải

Hà Nội

0

45

Đỗ Văn Hùng

Hà Nội

5

46

Hùng Kim Diệu Lan

Hà Giang

0

47

Lê Đặng

TP HCM

10

48

Trần Công Việt

Hà Tĩnh

10

49

Vu Son

TP HCM

0

50

Vu Son

TP HCM

8

51

Nguyễn Văn Đức

Hà Giang

6

52

Vũ Bảo Ngọc

Hà Nội

5

53

Nguyễn Đăng Hào

Ninh Bình

10

54

Tiền Nguyễn Hoàng Lan

TP HCM

1

55

Minh Đức

Hà Giang

10

56

Lê Văn Thắng

Hà Giang

5

57

Nguyễn Hữu Thông

Bắc Giang

8

58

Trần Quang Hiếu

Hà Nội

5

59

Lê Hồng Đức

Phú Thọ

8

60

Huỳnh Thanh Bình

Hà Nội

0

61

Đặng Hà Châu

Hà Giang

7

62

Nguyễn Văn Hưởng

Bắc Giang

3

63

Vũ Đức Phương

Ninh Bình

10

64

Trần Viết Tú

Nam Định

5

65

Nguyễn Bình Quang

Hà Nội

6

66

Phan Thị Khánh

TP HCM

10

67

Lê Văn Bình

Hà Nội

2

68

Phạm Việt Cường

Hà Nội

4

69

Lương Thị Tâm

Hà Giang

10

70

Tô Văn Hiếu

Bắc Giang

10

71

Dương Thị Hiếu

Hà Giang

1

72

Nguyễn Khắc Toàn

Hà Nội

2