DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

73

Ngô Đức Mích

Bắc Kạn

10

74

Nguyễn Minh Thuận

Hà Giang

9

75

Vũ Mạnh Cường

Phú Thọ

7

76

Vùi Văn Học

Hà Giang

0

77

Vũ Mạnh Cường

Phú Thọ

0

78

Nguyễn Hằng Nga

Quảng Ninh

4

79

Đoàn Vương Quốc

Quảng Ngãi

5

80

Phạm Ngọc Thạch

Hà Nội

3

81

Nguyễn Trọng Minh ( Quang Minh)

Tuyên Quang

6

82

Phạm Trắc Vũ

Hà Nội

0

83

Phạm Trắc Vũ

Hà Nội

2

84

Hoàng Văn Dũng

Hà Giang

10

85

Mua Mí Quang

Hà Giang

7

86

Nguyễn Văn Trân

An Giang

0

87

Lương Thành Chung

Hà Giang

10

88

Nguyễn Tuấn Anh

Hải Phòng

4

89

Phạm Thanh Bình

Hải Phòng

2

90

Lương Cao Dũng

Hải Phòng

9

91

Lê Khắc Thanh

Thừa Thiên Huế

8

92

Trần Túy

Bình Thuận

6

93

Nguyễn Trung Thịnh

Thừa Thiên Huế

10

94

Nguyễn Thị Huyền

Hà Nội

7

95

Nguyễn Duy Tuấn

Hà Giang

2

96

Trần Hữu Long

Hà Nội

1

97

Nguyễn Thanh Tùng

TP HCM

2

98

Trần Đoàn Huy

Thái Nguyên

10

99

Ngô Thị Thúy

Tây Ninh

1

100

Lê Thị Kim Liên

TP HCM

10

101

Ngô Văn Lịch

Hà Nội

4

102

Võ Huy Minh

Hà Nội

0

103

Võ Huy Minh

Hà Nội

10

104

Nguyễn Tiến Dũng

Hà Nội

10

105

Vũ Xuân Chinh

Hà Nội

2

106

Đào Văn Vinh

Hà Nội

10

107

Mai Lộc

Khánh Hòa

10

108

Trần Văn Lũy

Ninh Bình

10