DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

109

Lê Ngọc Huy

Hà Nội

10

110

Vũ Thành Chung

Hà Nội

0

111

Hoàng Văn Tuyến

Hà Giang

6

112

Trịnh Hữu Đại

Thanh Hóa

3

113

Vàng Mí Phứ

Hà Giang

1

114

Nguyễn Tuấn Thành

Hà Giang

5

115

Lê Xuân Sang

Hà Nội

0

116

Trần Cao Bảo Long

TP HCM

10

117

Đặng Vũ Linh

Hà Nội

1

118

Cấn Mạnh Hùng

Hà Nội

9

119

Nguyễn Quang Tuấn

Hà Nội

5

120

Phạm Thế Hoàng

Thái Nguyên

10

121

Chu Đức Hòa

Cao Bằng

7

122

Nguyễn Phúc Nguyen

Hải Phòng

10

123

Trịnh Xuân Đào

Khánh Hòa

5

124

Nguyễn Duy Hậu

Tây Ninh

3

125

Hà Phước Thạnh

Đà Nẵng

10

126

Nguyễn Thanh Hà

Hà Nội

10

127

Nguyễn Đức Phước

Hà Nội

3

128

Hoàng Quốc Thân

Hà Giang

10

129

Ly Mí Lử

Hà Giang

0

130

Hoàng Thị Chung

Hà Giang

5

131

Ninh Mạnh Thắng

Ninh Bình

10

132

Nguyễn Thị Bình

Hà Giang

0

133

Nguyễn Như Thắng

Hà Nội

10

134

Sùng Mí Hải

Hà Giang

1

135

Lê Huy Long

Hà Nội

10

136

Phạm Văn Tùng ( Thanh Tùng)

Hải Phòng

3

137

Vi Văn Môn

Hà Giang

9

138

Lê Trọng Đức

Hà Nội

8

139

Kiều Thiết Đạo

Hà Nội

0

140

Trương Thanh Bình

Hà Nội

1

141

Kiều Thiết Đạo

Hà Nội

0

142

Kiều Thiết Đạo

Hà Nội

4

143

Thi Thơ

TP HCM

10

144

Nguyễn Tất Bê ( Nghệ Danh Tất B )

Hà Nội

9